UnHackMe release 9.84.0.680

UnHackMe release 9.84.0.680

Greatis Software – 7,3MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
The main difference between UnHackMe and other antirootkit software is the detection method. UnHackMe tries to detect the hidden rookits by watching the computer from early study of the boot process till the normal Windows mode. Most modern antirookit programs try to detect the rookits when the rookit is already active. They use the very complex methods for detecting hooked system functions. But the rookit authors creates the new tricks and the process repeats.

Tổng quan

UnHackMe release là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Greatis Software.

Phiên bản mới nhất của UnHackMe release là 10.20.0.770, phát hành vào ngày 23/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

UnHackMe release đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,3MB.

Người sử dụng của UnHackMe release đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho UnHackMe release!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Greatis Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản