UnHackMe release 9.70.0.670

UnHackMe release 9.70.0.670

Greatis Software – 7,3MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
Tiêu đề: UnHackMe release 9.70.0.670
Kích thước: 7,3MB
Yêu cầu:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 21/03/2018
Nhà phát hành: Greatis Software
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập Improved compatibility with Windows 10 (Controlled Folder Access). New: fixing infection in Microsoft Edge home page. Cured: CoinMiner.CMDSRVS, XMRIG.Miner, Trojan.ProxyCheck, SoundMixer.CoinMiner, AlphaShoppers.Adware, JS:CoinMiner.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Greatis Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại